Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ–ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κάθε είδους επεξεργασία, γι’ αυτό και σε συμμόρφωση προς τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), δεσμευόμαστε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχουμε στους λήπτες των υπηρεσιών μας το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προστασίας, όσο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το ποια δεδομένα συλλέγουμε, για τους τρόπους συλλογής τους, για το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους σκοπούς της επεξεργασίας, για τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για τα δικαιώματα σας.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ»

Ως προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα ασφάλειας των συναλλαγών και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/πελατών της, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξή τους. Ο εκάστοτε επισκέπτης/πελάτης για την μεταξύ άλλων αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή του και για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πρέπει να παρέχει προς την Εταιρία συγκεκριμένες πληροφορίες. Παρακάτω παρατίθενται αφενός οι μέθοδοι συλλογής των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/πελατών από την Εταιρεία και αφετέρου οι σκοποί και οι τρόποι χρησιμοποίησής τους. Αρχικά η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών/πελατών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος για την επικοινωνία μαζί τους (απάντηση τυχόν ερωτημάτων, παροχή διευκρινίσεων κ.α). Η Εταιρεία επίσης χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που εκούσια έχει καταχωρίσει ο εκάστοτε επισκέπτης/πελάτης κατά την εγγραφή του στο newsletter, εφόσον το επιθυμεί, για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς marketing, για να ενημερώνεται για τις προσφορές και τα λοιπά δελτία που περιλαμβάνονται σε αυτό καθώς και για να εξυπηρετεί καλύτερα παραγγελίες προϊόντων
Ο κάθε επισκέπτης-πελάτης κατά την είσοδό του στον ιστότοπο-ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορεί να χρησιμοποιεί τον προσωπικό του λογαριασμό (account), ο οποίος αποτελείται από τον Κωδικό Εισόδου (username) και το Μυστικό Κωδικό (password). Tον εν λόγω λογαριασμό θα έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Συνιστάται να αλλάζετε τακτικά τον Μυστικό Κωδικό σας και να μη χρησιμοποιείτε εύκολα προβλέψιμους αριθμούς ή γράμματα (όπως ημερομηνία γέννησης κα). Ειδικότερα για την εξυπηρέτηση επαγγελματιών (πώληση-b2b), οι εν λόγω χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική φόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπληρώνοντας τα στοιχεία χρήστη (username και password) από τον προσωπικό λογαριασμό που θα έχουν δημιουργήσει, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Τα δεδομένα που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο, email και διεύθυνση, ενώ στην περίπτωση εγγραφής επαγγελματία (πώληση b2b) απαιτούνται επιπλέον η επωνυμία της εταιρείας (ή ατομικής επιχείρησης), η δραστηριότητα, το ΑΦΜ, η αρμόδια Δ.Ο.Υ, ο αριθμός τηλεφώνου και η έδρα (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη).
Επιπλέον κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ζητείται από τον επισκέπτη/πελάτη το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη) η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο του, τα στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή της Paypal (ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας). Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητηθεί.
Τέλος η εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα που προσφέρονται από τη χρησιμοποίηση των cookies για την ομαλότερη περιήγησή του επισκέπτη/πελάτη στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, τα οποία και θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα του Επισκέπτη/Πελάτη για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας, για την επιτυχή εκπλήρωση της εξ αποστάσεως συναφθείσας σύμβασης αγοραπωλησίας, για την μέτρηση της επισκεψιμότητας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, για την καλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών, για την ευχερέστερη επικοινωνία με τον εκάστοτε Επισκέπτη/Πελάτη, για την εκτέλεση των συναλλαγών, καθώς και για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την διαδικασία παραγγελίας, τιμολόγησης και παράδοσης των προς πώληση προϊόντων.

Είναι επίσης απαραίτητο να συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Όταν συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε την επιλογή να μην παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία. Επιπλέον, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να σας στέλνουμε προσφορές, προωθήσεις και εμπορικές ανακοινώσεις, με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις και συνήθειες. Η Εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για σκοπούς παράνομους ή μη συμβατούς με τα προαναφερόμενα. Επιπλέον δεν θα προβούμε σε καμία πώληση ή διαβίβαση αυτών, εκτός κι αν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο. Ρητά σημειώνεται ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης, ενώ για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας υποχρεούστε να παρέχετε τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων θα συνεπάγεται την αδυναμία, από μέρους μας, να σας προσφερθούν οι υπηρεσίες της Εταιρείας.

Αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο τώρα, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Κάθε πληροφορία που μεταβιβάζεται από το χρήστη είναι άκρως εμπιστευτική και απόρρητη και η χρήση της διενεργείται μόνο στο επιτρεπόμενο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη σύναψη των μεταξύ μας συναλλαγών έχει μόνο η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, η οποία και δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους επισκέπτες/πελάτες της. Στην περίπτωση που η Εταιρεία απαιτηθεί να συνεργαστεί με τρίτους για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή σας (υπηρεσίες courier), τα δεδομένα που γνωστοποιούνται στους τελευταίους είναι τα άκρως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αποκλειστικά μέχρι το πέρας αυτής. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να του γνωστοποιηθούν οποιαδήποτε στοιχεία διατηρούνται για εκείνον, καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα για τεκμηρίωση της ύπαρξης λάθους. Επιπρόσθετα τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/πελάτη δεν αποκαλύπτονται, παρά μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή σας ή κατόπιν δικαστικής-εισαγγελικής απόφασης ή απόφασης άλλης δημοσίας αρχής.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, ήτοι η Εταιρεία με την επωνυμία «ITS ALIVE Ε.Ε.» τα στοιχεία της οποίας είναι αναλυτικά τα εξής:

ITS ALIVE Ε.Ε. Παλαιάς Καβάλας αρ. 128, 12242, Αιγάλεω Αττικής info@itsalive.gr,

2102206507

 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες που συνεργάζονται με την Εταιρεία αλλά πάντοτε με προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας σας (εταιρείες courier) και με γνώμονα ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για παράνομους σκοπούς. Τέλος υποχρεούμαστε να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές εφόσον, εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής αποφάσεως.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Ειδικότερα για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε για σκοπούς μάρκετινγκ (εγγραφή στο εταιρικό ενημερωτικό newsletter), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης, η οποία υπολογίζεται από την ανάγνωση και αποδοχή των Όρων της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας και έως ότου ανακαλέσετε αυτή πχ. κάνοντας διαγραφή από τις λίστες μας, στο ειδικό πεδίο που βρίσκεται στα ενημερωτικά newsletters.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σας παρέχεται συνεπώς μια σειρά από δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εύκολα και ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρία μας, χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που έχουν αναγραφεί ανωτέρω. Τα δικαιώματά σας είναι τα εξής:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρία μας να έχετε περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων σας για την επεξεργασία τους, ασκώντας παράλληλα και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
2. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.
3. Δικαίωμα διαγραφής: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.
4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε.
6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
7. Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή: Ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε άμεσα στην εποπτική αρχή οποιοδήποτε παράπονο έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας.
8. Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Αν η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας από μέρους μας βασίζεται στην ρητή συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που σας παρέχονται παρακάτω.

Η Εταιρία μας μεριμνά ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη αυτών. Αν το αίτημά σας κριθεί περίπλοκο ενδέχεται να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να το ικανοποιήσουμε. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε σχετική ειδοποίηση. Ειδοποίηση θα λάβατε επιπλέον σε κάθε περίπτωση που για συγκεκριμένους νομικούς λόγους δεν θα είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ανωτέρω πολιτική προστασίας, θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας ή θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με τους εξής τρόπους:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102206507.
Email: : info@itsalive.gr
Επίσης αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ.Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 (e- mail contact@dpa.gr) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr

COOKIES

Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/πελάτη, ώστε κάθε φορά που αυτός συνδέεται στην ιστοσελίδα από τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες (οι οποίες είναι ανώνυμες), προσφέροντας στο χρήστη διάφορες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies αφορούν διάφορα στοιχεία αναφορικά με την αγοραστική συμπεριφορά του εκάστοτε επισκέπτη/πελάτη (γενικότερη περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αγορασμένα προϊόντα κλπ). Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή σας, αλλά χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναγνωρίζεται από την ιστοσελίδα ο επισκέπτης/πελάτης των παρεχόμενων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπηρεσιών και επιλογών. Καθίστανται συνεπώς αναγκαία η χρησιμοποίησή τους για τεχνικούς σκοπούς, ιδίως με ό,τι σχετίζεται με την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς διευκολύνονται και οι αγορές του επισκέπτη/πελάτη μέσω της διαμόρφωσης προτύπων περιήγησης. Σε συνάρτηση των προαναφερθέντων, επισημαίνεται ότι τα cookies χρησιμοποιούνται και για διαφημιστικούς σκοπούς και στοχευμένες ενέργειες. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται cookies κατόπιν συναίνεσης σας, τα οποία μπορείτε να απενεργοποιήστε ανά πάσα στιγμή, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μην επιτρέψει να προβάλλονται σωστά ορισμένες σελίδες. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/πελάτης δεν επιθυμεί την χρήση cookies δεν θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες cookies υφίστανται όμως και τα απολύτως απαραίτητα τα οποία αφορούν τη βασική λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (συμπλήρωση μιας παραγγελίας – φόρμας κλπ) και τα οποία δε δύνανται να απενεργοποιηθούν, καθώς δε θα είναι δυνατή η λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Κατά την περιήγησή στο εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα περί αποδοχής όλων ή επιλογών (μεταξύ των εγκαταστημένων cookies) και απόρριψης των cookies.
Με την αποδοχή των cookies, ο επισκέπτης/πελάτης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, τη λειτουργία και το σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies. Επισημαίνεται εκ νέου ότι ο επισκέπτης/πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει όποτε το επιθυμεί την ως άνω συγκατάθεση ή και να προβεί σε αλλαγή των ρυθμίσεων για την εγκατάσταση των cookies.
Τα cookies που αποθηκεύονται από την Εταιρεία είναι τα εξής:
• Απολύτως αναγκαία Cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιτρέπουν στον επισκέπτη/πελάτη να πλοηγείται στην ιστοσελίδα και να απολαμβάνει τις βασικές λειτουργίες της (προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την ηλεκτρονική πληρωμή)
• Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies αναγνωρίζουν πότε ο επισκέπτης/πελάτης ξαναεπισκέφθηκε το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα και «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του κατά την περιήγηση σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο παρέχονται βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες ώστε να παρέχονται προτάσεις για τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες του καθενός.
• Cookies επιδόσεων: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα όπως π.χ. αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους, συλλέγοντας συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη/πελάτη.
• Cookies Διαφήμισης/Προώθησης: Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά και στις προτιμήσεις του εκάστοτε επισκέπτη/πελάτη, εμφανίζοντας στοχευμένες διαφημίσεις, περιορίζοντας παράλληλα τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα
• Επιπρόσθετα χρησιμοποιούνται Google Adwords και Google Analytics, ώστε να μπορεί να αναλύεται η επισκεψιμότητα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και η εν γένει χρήση του. Μπορείτε να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για την πολιτική ασφάλειας της Google στο κάτωθι link: https://policies.google.com/privacy
Αν θέλετε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies, μπορείτε να το κάνετε πατώντας εδώ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, YouTube, Instragram κλπ) για να προωθήσουμε τα προϊόντα. Κατά την χρήση των ως άνω μέσων, πραγματοποιείται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αλληλεπιδράτε σε κάποια από τις δημοσιεύσεις μας, είτε μέσω σχολίου, είτε μέσω κοινοποίησης, είτε κάποιας άλλης αντίδρασης (like κλπ). Στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνεται η αντίστοιχη πολιτική απορρήτου που θα ισχύει κάθε φορά. Η συμμετοχή του επισκέπτη/πελάτη σε αυτά δεν μπορεί να γεννήσει αξιώσεις σε βάρος της Εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο να αναθεωρεί την παρούσα πολιτική απορρήτου. Για τις όποιες τροποποιήσεις ο επισκέπτης/πελάτης θα ενημερώνεται είτε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)