Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

O ιστότοπος «itsalive.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα») της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ITS ALIVE Ε.Ε.» (στο εξής καλούμενη, η Εταιρεία), που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Παλαιάς Καβάλας αρ. 128 και εκπροσωπείται νόμιμα, καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 154792203000 και Α.Φ.Μ. 801344331 (Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ). Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι info@itsalive.gr και η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 6932616894.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του (στο εξής καλούμενος Eπισκέπτης ή Πελάτης αναλόγως του αν τελικώς θα προχωρήσει σε παραγγελία κάποιου προϊόντος) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χρήσης οι οποίοι ορίζονται στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση βάσει της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πριν εισέλθετε στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τις ενότητες που φέρουν τίτλο «Παραγγελία προϊόντων», «Τρόποι πληρωμής και Αποστολής» και «Πολιτική επιστροφών». Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους, τότε οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον τελικά αποφασίσετε να πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θεωρείται δεδομένη η αποδοχή των ως άνω όρων από πλευράς σας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, ή να αναδιαμορφώνει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Πελάτη μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης και προϋποθέσεων, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο Επισκέπτης/Πελάτης ενημερώνεται για το σύνολο των τροποποιήσεων που ενδεχομένως προκύψουν αποκλειστικά μέσω του παρόντος ιστότοπου, έχοντας την υποχρέωση να διαβάζει τους ισχύοντες όρους πριν την κατάρτιση της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη, οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Τα μέρη στη συνέχεια διαβουλεύονται με στόχο τη συμφωνία νέων διατάξεων να αντικαταστήσουν την άκυρη διάταξη, αλλά με – όσο το δυνατόν περισσότερο – το ίδιο περιεχόμενο με την τελευταία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος (ουσιώδη χαρακτηριστικά, τιμές, διαθέσιμο απόθεμα κλπ) είναι πλήρεις, ακριβείς και έγκυρες, χαρακτηριζόμενες για την αξιοπιστία της πληροφόρησης που παρέχουν με γνώμονα πάντα την καλή πίστη. Η εταιρεία μας δε δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκληθεί ακούσια ή για λόγους διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας εξαιτίας ανωτέρας βίας. Στις τιμές που αναγράφονται για το κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό. Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα προϊόντα που θα πωληθούν μέσω της Ιστοσελίδας της στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης τους.

Επισημαίνεται πως το σύνολο των προς πώληση προϊόντων έχει υποβληθεί σε όλους τους ενδεδειγμένους ελέγχους από διαπιστευμένους φορείς. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω Link εδώ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον επισκέπτη-πελάτη για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στο εκάστοτε προϊόν του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ενδέχεται τα προϊόντα να μην είναι διαθέσιμα προς πώληση ανά πάσα στιγμή εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της έμφασης που δίνει η Εταιρεία στον ορθό τρόπο συλλογής και παραγωγής τους. Η εξ’ αποστάσεως διενεργούμενη πώληση μεταξύ της Εταιρείας και του εκάστοτε επισκέπτη-πελάτη διενεργείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση μόνο για αντικατάσταση ή επιστροφή των προϊόντων της, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφεται διεξοδικά στις επιμέρους υποενότητες, αποποιούμενη οποιασδήποτε άλλης ευθύνης. Επίσης δε φέρει ευθύνη και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία ανακύψει από την ακύρωση παραγγελιών, βασιζόμενη στους όρους χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επισημαίνεται ρητά ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση και κατανάλωση των παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση αυτών, κατά παράβαση των ρητών οδηγιών που παρέχονται στην περιγραφή του εκάστοτε προϊόντος. Τονίζεται ότι κατά την παραγγελία εκάστου αγαθού παρέχονται πλήρεις και σαφείς οδηγίες τόσο για την ορθή διατήρηση και συντήρηση αυτού όσο και για το απώτερο σημείο κατανάλωσής του.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, ενώ παράλληλα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους επισκέπτες-πελάτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και κυρίως για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της. Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και ενδεχόμενα λάθη στις πληροφορίες που παρέχονται για τα προς πώληση προϊόντα (περιγραφή προϊόντος, τιμή, διαθεσιμότητα κλπ). Η Εταιρεία, ενεργώντας πάντα με γνώμονα την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, καταλαμβάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την ομαλή πρόσβαση σε αυτό, επιφυλάσσεται όμως να προχωρά για εύλογο χρονικό διάστημα σε διακοπή της λειτουργίας του, όταν αυτό απαιτηθεί για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης.

Τέλος επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την ομορφιά και την αισθητική προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο επισκέπτης/πελάτης στην περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα υγείας.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Εταιρεία δηλώνει ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον εκάστοτε επισκέπτη/πελάτη στηριζόμενη στους όρους χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού της καταστήματος. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρξουν εύλογες καθυστερήσεις ή ματαιώσεις, εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή περιστατικών ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται οι σεισμοί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, απεργιακές κινητοποιήσεις ή εν γένει από πράξεις που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων κλπ) για τα οποία η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιγενόμενη καθυστέρηση ή ματαίωση που θα προκύψει ένεκα των ανωτέρω αιτιών.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ

Με τους παρόντες όρους ο επισκέπτης/πελάτης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και οι κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Στις περιπτώσεις όπου δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/πελάτη να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων: Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού). Εν γένει απαγορεύεται η δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι επισκέπτες/πελάτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις, ή πρόκειται για περιεχόμενο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή προσβάλλει τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών.

Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να συναλλάσσεται και να συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την περαιτέρω χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (LINKS)

Η ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να περιέχει συνδέσεις/παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links δεν συνεπάγεται έγκριση ή υιοθέτηση του περιεχομένου αυτών, ούτε παρέχεται εγγύηση για την ασφαλή προσβασιμότητα τους. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι επισκέπτες/πελάτες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους, ενώ επισημαίνεται ότι η χρησιμοποίηση των Links δεν είναι υποχρεωτική. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/πελάτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίες και φέρουν κατά αποκλειστικότητα και εις το ακέραιο την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, άρθρα, πληροφορίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.) και του ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ITS ALIVE Ε.Ε.» και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες/επισκέπτες της αυστηρά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά. Σε ό,τι αφορά την αναδημοσίευση στο διαδίκτυο ή αλλού, αυτή επιτρέπεται μόνο όταν αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του συγγραφέα και προβάλλεται η πηγή με αντίστοιχη «σύναψη» (link) από το χώρο της ιστοσελίδας αναδημοσίευσης προς τον αντίστοιχο χώρο της www.itsalive.gr , ή κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την www.itsalive.gr ως ενδιάμεσο σύνδεσμο, εφόσον ο δικτυακός σας τόπος περιέχει παράνομο, άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή αν δημιουργείται με τον οποιοδήποτε τρόπο αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του site μας. Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις επιφυλασσόμαστε έναντι πάντων για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιλυθούν τα τυχόν ζητήματα που θα ανακύψουν από τις διενεργηθείσες συναλλαγές μεταξύ του επισκέπτη/πελάτη και της Εταιρείας, τα οποία και θα έχουν γνωστοποιηθεί στην τελευταία μέσω των ως άνω σχετικών τρόπων επικοινωνίας, ο επισκέπτης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show, που συνδέεται με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις της προαναφερθείσας Ανεξάρτητης Αρχής ή οποιασδήποτε άλλης που αποσκοπεί σε συμβιβασμό καταναλωτικών διαφορών έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, συνεπώς η Εταιρεία δε δεσμεύεται ως προς το ζήτημα της εκτελεστότητας αυτών. Τα ανωτέρω δεν αποκλείουν την δυνατότητά της Εταιρείας να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια για όποια ενδεχόμενη διαφορά ανακύψει. Αρμόδια σε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών ορίζονται τα πολιτικά δικαστήρια της Αθήνας.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου εδώ: