Παραγγελία Προϊόντων

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πραγματοποιώντας ο εκάστοτε Επισκέπτης/πελάτης την παραγγελία του μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος συνάπτει σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υπό τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων χρήσεων, γι’ αυτό και συνιστάται να γίνεται κάθε φορά προσεκτική ανάγνωση αυτών. Για να συναφθεί εγκύρως η ως άνω σύμβαση, θα πρέπει ο Επισκέπτης/Πελάτης να είναι δικαιοπρακτικά ικανός. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων πώλησης b2b (business to business) επισημαίνεται ότι αυτές εγκύρως συνάπτονται από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

Αφού επιλέξετε το προϊόν ή τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, τα προσθέτετε στο καλάθι και προχωράτε στην παραγγελία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που υπάρχει στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν στην φόρμα είναι: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη, Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), e-mail και Χώρα.

Ειδικότερα για την εξυπηρέτηση επαγγελματιών (πώληση-b2b), οι εν λόγω χρήστες, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική φόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπληρώνοντας τα στοιχεία χρήστη (username και password) από τον προσωπικό λογαριασμό που θα έχουν δημιουργήσει. Τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν κατά το εν λόγω στάδιο είναι: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο, email, διεύθυνση, επωνυμία της εταιρείας (ή ατομικής επιχείρησης), η δραστηριότητα, το ΑΦΜ, η αρμόδια Δ.Ο.Υ, ο αριθμός τηλεφώνου και η έδρα (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη). Οι δυνατότητες εν γένει που προσφέρει η πλατφόρμα B2B περιλαμβάνουν την ευχερέστερη αναζήτηση προϊόντων βάσει των επιλογών του χρήστη, την γνωστοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας, την εύκολη τοποθέτηση παραγγελιών λόγω του προηγούμενου ιστορικού αυτών κ.α

Η Εταιρία ουδεμία παρέμβαση δύναται να ασκήσει στα δεδομένα που καταχωρεί ο Επισκέπτης/Πελάτης, τα οποία εκλαμβάνει ως ορθά και αληθή, επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμου δικαιώματος της σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτά είναι πλαστά, ψευδή ή ανυπόστατα. Στην ως άνω φόρμα ο Επισκέπτης/Πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή του στοιχεία, φέροντας αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα αυτών, όντας ο μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων.

Ακολούθως και πριν προχωρήσει ο Επισκέπτης/Πελάτης στην οριστική υποβολή της παραγγελίας του θα του δίνεται η δυνατότητα να την επισκοπήσει συνολικά για να μπορεί να διορθώσει τυχόν λάθη. Επίσης θα κληθεί να επιλέξει τρόπο πληρωμής και αποστολής συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Τελικώς εφόσον έχει ελέγξει όλα τα στοιχεία που έχει εισάγει μπορεί να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο Επισκέπτης/Πελάτης θα ενημερώνεται με ένα αυτοματοποιημένο e-mail, το οποίο θα περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες αυτής. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα θα ενημερώνεστε μέσω e-mail ή μέσω του τηλεφώνου που έχει συμπληρώσει ή κατά την εγγραφή ή κατά την καταχώριση της παραγγελίας. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο επισκέπτης/πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας με τους προαναφερθέντες τρόπους επικοινωνίας, προτού να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι επισκέπτες/πελάτες μπορούν να προ-παραγγέλλουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη «προ-παραγγελία». Στα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών. Κάθε μεταβολή στην αρχική παραγγελία, προκαλεί καταχώρηση νέας παραγγελίας, οπότε η σειρά προτεραιότητας μετατίθεται αντίστοιχα.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ειδική κατηγορία παραγγελιών αποτελούν οι επωνομαζόμενες ως ”Super offers”, των οποίων οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ανεξαρτήτου του δικαιώματος υπαναχώρησης έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας μπορείτε να κάνετε πίσω (back) και να διαγράψετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών, πατώντας το κουμπί “Αφαίρεση’’.
-Αν έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική σας παραγγελία αλλά το προϊόν δεν έχει σταλεί ακόμα από εμάς, μπορείτε να την ακυρώσετε καλώντας στο 6932616894.
-Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο ίδιο ως άνω τηλέφωνο ή μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (info@itsalive.gr) και κατόπιν συνεννόησής μας να συζητήσουμε για τις επιλογές που έχετε
-Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και παρόλα αυτά θέλετε να την ακυρώσετε πρέπει να έρθετε και πάλι σε επικοινωνία μαζί μας με τους άνω τρόπους που σας διατίθενται.