Terms of use

Γενικοί όροι χρήσης

H it’s alive είναι μια επιχειρηματική ομάδα που στεγάζεται προσωρινά στις εγκαταστάσεις του egg, στη λεωφόρο Συγγρού 190, Καλλιθέα 17671.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Γενικά
Ο καταναλωτής προστατεύεται από τον νόμο 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτών όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσωπικά στοιχεία καταναλωτή
Ο καταναλωτής κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τα πραγματικά του στοιχεία και η it’s alive δεσμεύεται να τα κρατήσει ασφαλή με την δήλωση εμπιστευτικότητας. Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει σε καταναλωτές και σε εμπόρους, να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία μίας μεθόδου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ένα είδος "φιλικού διακανονισμού"), σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής θέλει να υποβάλει καταγγελία σχετικά με κάποιο καταναλωτικό αγαθό ή υπηρεσία που αγόρασε online. Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών, προκειμένου η επίλυση να είναι απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με την προσφυγή στο δικαστήριο.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι o Συνήγορος του Καταναλωτή και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών. Στην πράξη, πρόκειται για μία διαδικασία 4 βημάτων:
1. Υποβολή καταγγελίας ⏤ Ο καταναλωτής υποβάλει επώνυμα καταγγελία κατά συγκεκριμένου εμπόρου μέσα από τον ειδικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξαρτήτως αν εκείνος βρίσκεται στη χώρα κατοικίας του καταναλωτή ή όχι.
2. Συμφωνία σχετικά την επιλογή φορέα επίλυσης διαφορών ⏤ Τα στοιχεία της καταγγελίας κοινοποιούνται στον έμπορο και τα μέρη πρέπει να επιλέξουν εντός 30 ημερών, τον προτιμώμενο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδας μεταξύ του Συνήγορου του Καταναλωτή και του Τραπεζικού Διαμεσολαβητή.
3. Διεκπεραίωση της καταγγελίας από το φορέα επίλυσης διαφορών ⏤ Τα στοιχεία της καταγγελίας προωθούνται στον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που επέλεξαν τα μέρη και αυτός αναλαμβάνει να παρέμβει και να ενεργήσει ως μεσάζων στον καταναλωτή και στον έμπορο, προτείνοντας λύση σχετικά με την καταγγελία, επιβάλλοντας συγκεκριμένη λύση ή απλώς καλώντας τα δύο μέρη (καταναλωτή και έμπορο) για να συζητήσουν τον τρόπο διευθέτησης της διαφοράς.
4. Αποτέλεσμα διακανονισμού και περάτωση της καταγγελίας ⏤ Ο φορέας Εναλλακτικής Eπίλυσης Διαφορών χειρίζεται την υπόθεση 100% ηλεκτρονικά και εντός 90 ημερών καταλήγει σε απόφαση επιλύοντας τη διαφορά. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, ενώ στην Ελλάδα ενεργοποιήθηκε μέσω την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση 70330/2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα e-shops να προσθέσουν μια παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Φορέα ΗΕΔ, για τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR). Για περισσότερες διευκρινίσεις και νομική καθοδήγηση σχετικά με τα ανωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στον GRECA.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ασφαλή δεδομένα
Τα προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιείτε κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας κρυπτογραφούνται με ισχυρά πιστοποιητικά SSL της THAWTE και μεταφέρονται στον server μας όπου μένουν ασφαλή. Δεν παρουσιάζονται σε τρίτους σε ουδεμία περίπτωση.
Πνευματική ιδιοκτησία
Τα στοιχεία που φιλοξενούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα διέπονται από τον νόμο προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στην it’s alive από την στιγμή που χρησιμοποιούνται για να ενημερώσουν και να ενισχύσουν την μεταπολιτική διαδικασία των εταιριών - συνεργατών που συνεργαζόμαστε. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή και μεταποίηση τους από τρίτους για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων
Για οποιοδήποτε παράπονο που μπορεί να έχετε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας θα εξετάσει την περίπτωση σας με σκοπό να επιτύχουμε την καλύτερη συνεργασία και την διαρκή ανάπτυξη εμπορικών και διαπροσωπικών σχέσεων.

Η συγκατάθεση σας
Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα ερωτηθείτε για την χρήση Cookies και για την συγκατάθεση της διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων απαραίτητα και μόνο για την ολοκλήρωση των παραγγελιών. Για κανένα άλλο λόγο δεν χρησιμοποιούνται τα στοιχεία σας εκτός της εταιρείας ή από προσωπικό που δεν έχει σχέση με την τακτοποίηση των παραγγελιών.

Αλλαγές στους όρους χρήσης
Εάν η it’s alive κρίνει πως πρέπει να αλλάξουν ή να ενημερωθούν οι όροι χρήσης μπορεί να το κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή που θα το κρίνει απαραίτητο ενημερώνοντας άμεσα το παρών συμφωνητικό.

–––––
Το παρόν συμφωνητικό ενημερώθηκε την 21.08.2019