Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο επισκέπτης/πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρεία, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να έρθει είτε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας στο τηλέφωνο 6932616894, είτε να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση info@itsalive.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που θα βρει στο παρόν κεφάλαιο.

Πιο αναλυτικά: Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας τα αντίστοιχα προϊόντα που έχετε παραλάβει, με έξοδα δικά σας κι εμείς με τη σειρά μας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε το καταβληθέν από εσάς τίμημα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας. Το προϊόν θα πρέπει να μας αποσταλεί στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε και εντός της συσκευασίας του, χωρίς αυτό να έχει χρησιμοποιηθεί/αλλοιωθεί από εσάς. Ο Επισκέπτης/πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα διαχείρισης άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν θα αποζημιώσει Επισκέπτη/Πελάτη ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητά του ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Το προϊόν προς επιστροφή, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς. Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, θα γίνεται επιστροφή χρημάτων στον επισκέπτη/πελάτη εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τον χρόνο που ενημερώθηκε η εταιρεία για την υπαναχώρησή του. Εάν η πληρωμή έχει γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία μας θα προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να ενημερώσει την τράπεζα για να γίνει η επιστροφή του χρηματικού ποσού στον επισκέπτη/πελάτη. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία.
Βρείτε το έντυπο υπαναχώρησης εδώ: Έντυπο υπαναχώρησης


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται, μεταξύ άλλων,
• τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή
• τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα
• τα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, εφόσον είναι σφραγισμένα και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,
• τα προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,
• η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα της υπαναχώρησης,
• οι σφραγισμένες ηχητικές εγγραφές, οι σφραγισμένες εγγραφές βίντεο και το σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση,
• οι εφημερίδες και τα περιοδικά, εκτός κι αν υπάρχει συνδρομητική σύμβαση για την προμήθειά τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ-ΕΥΘΥΝΗ-ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως αποστέλλοντάς email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@itsalive.gr, γνωστοποιώντας μας το ελάττωμα που φέρει το προϊόν. Αν υφίστανται ελαττώματα στο προϊόν έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
-ή την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος, αρκεί αυτή να είναι δυνατή και να μην απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
-ή την υπαναχώρηση από την σύμβαση, εφόσον το ελάττωμα δεν είναι ασήμαντο,
-ή την μείωση του τιμήματος.
Αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εάν προσκομιστεί η συσκευασία του, αν αυτό δεν έχει ανοιχθεί/χρησιμοποιηθεί και μόνο εάν το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του Επισκέπτη/πελάτη ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος. Επισημαίνεται ότι όλα τα προς επιστροφή αγαθά θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο παραστατικό. Ανάμεσα στην ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος και στην ημερομηνία ενημέρωσης περί της ελαττωματικότητας δε θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών